Nëse dyshoni se ju është shfaqur një efekt negativ / efekt anësor për shkak të përdorimit të barnave tona, mund të konsultoheni me doktorin apo farmacistin tuaj dhe të plotësoni formularin e mëposhtëm për të na lajmëruar.

Në rast urgjence, mund të kontaktoni Autoritetin tonë të Farmakovigjilencës duke na telefonuar në 0 216 385 93 33 ose duke dërguar një email te pharmactive@deltapv.com për të raportuar efektin e padëshiruar

Emri dhe mbiemri i pacientit
Datëlindja e pacientit (Data/Muaji/Viti)
Gjinia e pacientit
Emri i barit të dyshuar
Emri i barnave të tjera të bashkadministruara
Efekti negativ dhe arsyeja e raportimit
Emri dhe mbiemri i raportuesit
Adresa e emailit të raportuesit
Numri i telefonit të raportuesit
aa