Pharmactive olarak tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin firmamızdan beklentilerine ve kendi kuruluş amacımıza uygun olarak sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu sorumlulukla işimizi titizlikle ve en doğru biçimde yapmanın önemine inanıyoruz.

“Sermaye Ötesi Değerler” olarak nitelendirdiğimiz “Güvenilirlik”, “Paydaşların Memnuniyeti”, “Topluma ve Çevreye Saygı”, “Gelişim ve Yenilikçilik” değerlerimiz hayatımızın önemli bir parçası olup,  etik ilkelerimize bağlılığımızın temelini oluşturmaktadır. 

Bu değerler etrafında biçimlendirdiğimiz İş Etiği İlkelerimiz, paydaşlarımızla aramızdaki güveni yarınlara daha güçlü taşımamız için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir.

Şirketimizin İş Etiği İlkeleri’ni bilmek, içselleştirmek ve bunlara uygun hareket etmek her kademeden çalışanımızın öncelikli sorumluluğudur. 

Çalışanlarımızla, müşterilerimizle, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle ve toplumla ilişkilerimizi düzenleyen İş Etiği İlkelerimiz, yaptığımız işi bütünleyen, her türlü hedef ve faaliyetlerimizi destekleyen kurallardır.

Etik İlkeler Kılavuzumuzu okumak / indirmek için dosyaya tıklayabilirsiniz.


İş Etiği İlkeleri Kitapcığı v25