Bilgi Güvenliği Politikası

Pharmactive, ‘’Bilgi Güvenliği Politikası” ile kullanılan bilgilerin bütünlüğünün ve gizliliğinin korunmasını sağlar.

Pharmactive, bilgi güvenliği politikalarını tanımlar, yönetim ve ekip arkadaşları ile düzenli aralıklarla paylaşır, ilgili alanlarda yayınlayarak paydaşlarını süreçleri hakkında bilgilendirir.

Bu bakış açısıyla konumlandırılan BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Politikası;

  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektör düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmeyi,
  • İç ve dış paydaşlara yönelik sorumluluklarımızdan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın bilgi varlıklarına yetkileri çerçevesinde güvenli bir şekilde erişim sağlamalarını,
  • Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Faaliyetlerimizin sürekliliğine etki edebilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını eğitimler düzenleyerek güncel tutmayı,
  • Bilgi güvenliği seviyesinin sürekli olarak iyileştirilerek yükseltilmesi amacı ile sistemin etkinliğini sürekli gözden geçirmeyi, denetlemeyi ve performansımızı geliştirecek fırsatları belirlemeyi kapsamaktadır.

Takipte Kalın, Sağlıkla Kalın!


Web sitemizde ilgili mevzuat kapsamında çerez bilgileriniz tutulmaktadır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine ulaşabilirsiniz.
Daha fazla bilgi