Pharmactive olarak, bilgi güvenliği politikalarımızı tanımlıyor, yönetim ve ekip arkadaşlarımızla düzenli aralıklarla paylaşıyor, ilgili alanlarda yayınlayarak paydaşlarımızı süreçlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz. Bu bakış açısıyla konumlandırdığımız BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Politikamız;

• Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı

• Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektör düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmeyi

• İç ve dış paydaşlara yönelik sorumluluklarımızdan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı

• Çalışanlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın bilgi varlıklarına yetkileri çerçevesinde güvenli bir şekilde erişim sağlamalarını

• Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi

• Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı

• Faaliyetlerimizin sürekliliğine etki edebilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı

• Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını eğitimler düzenleyerek güncel tutmayı

• Bilgi güvenliği seviyesinin sürekli olarak iyileştirilerek yükseltilmesi amacı ile sistemin etkinliğini sürekli gözden geçirmeyi, denetlemeyi ve performansımızı geliştirecek fırsatları belirlemeyi kapsamaktadır.