• Faaliyetlerimizin çalışanlarımız üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri kaynağında yok etmek adına, tehlikeleri tanımlar, riskleri tespit eder, proaktif aksiyonları gerçekleştiririz. 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin devamlılığını sağlamayı, hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Çalışanlarımızın meslek hastalıklarına yakalanmalarını önler ilk yardım ve acil tedavi gibi koruyucu sağlık güvenlik hizmetleri almalarını sağlarız.
  • Ulusal mevzuatımız çerçevesinde tarafımızı ilgilendiren yasal yükümlülükleri ve paydaşlarımızın talep ettiği tüm gereklilikleri gerçekleştiririz.
  • Çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın, iş sağlığı ve güvenliği konularında alması gereken eğitimleri gerçekleştirmek adına yeterli kaynağı sağlar, farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaları destekleriz.