Pharmactive, güvenilirlik, bilimsellik ve doğruluğu ilke edinmiştir. Kalite politikasını, tüm çalışanlarının ve müşterilerinin firmadan beklentilerine ve kendi kuruluş amacına uygun olarak, topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle oluşturmuştur.

Kalite Politikamız

• Kalite Yönetim Sistemi’ni İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) gerekliliklerine uygun şekilde  kurmak,

• Liderlik yaklaşımı ile çalışanları yetkinlik, eğitim ve değişim konusunda desteklemek

• Kuruluşu ilgilendiren tüm bağlamlarla ilgili stratejik yaklaşımın geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

• Güvenli, etkili ve kaliteli farmasötik ürünler üretmek,

• Sürdürülebilirlik ve çevre koruma bilincine sahip bir yaklaşım ile doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli kullanarak  üretim faaliyetlerini yürütmek,

• Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği standartlarını karşılayarak uygun çalışma koşulları sağlamak,

• Sürekli  gelişimi yaşam şekli olarak benimseyip, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla süreçleri etkili ve verimli şekilde yönetmek ve bunu yenilikçi politikalar ile harmanlamak,

• Taraf beklentilerini ve memnuniyetini esas alarak, kalite düzeyini tüm çalışanların katılımıyla sürekli gözden geçirmektir.