Çevre Politikası

Pharmactive, ürettiği yüksek kaliteli ürün gamı ile insanlığa; yeşil enerji ve sıfır atık projeleriyle de sürdürülebilir geleceğe sağlık katıyor.

Pharmactive İlaç’ın, üretim süreçleri başta olmak üzere tüm operasyonlarındaki öncelikli hedefi, çevreye ve topluma duyarlı davranmaktır. Pharmactive bu hedefini hayata geçirmek için enerji verimliliği ve sıfır atık prensiplerini hareket noktası olarak belirler. Bu bakış açısıyla oluşturulan “Pharmactive Çevre Politikası” çerçevesinde;

  • Faaliyetlerini çevre üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri kaynağında yok etmek adına, çevre boyutları tanımlanır, riskleri tespit edilir, proaktif aksiyonları hayata geçirir.
  • Çevre yönetim sisteminin devamlılığını sağlamayı hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.
  • Faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı emisyonunu ve doğal kaynak tüketimini azaltacak projeleri planlar, böylelikle enerji ve su kullanımını en aza indirmeyi ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı destekler.
  • Ulusal mevzuat çerçevesinde sektörü ilgilendiren yasal yükümlülükleri ve paydaşların talep ettiği tüm gereklilikleri gerçekleştirir.
  • Çalışanların ve taşeronların çevre konularında alması gereken eğitimleri gerçekleştirmek adına yeterli kaynağı sağlar, farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaları destekler.
  • Faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltmak ve/veya yeniden kullanılmasını sağlamak için atıkların kaynağında önlenmesi ve/veya kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümü, yeniden kullanım gibi sürekli iyileştirmeyi en üst düzeyde değerlendirir.
  • Üretim faaliyetleri sonucunda Aktif Farmasötik Bileşenlerin deşarjlarından doğabilecek çevre boyutlarını en aza indirmek ve sürekli iyileştirmek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Çevre politikalarını bu çerçevede şekillendiren Pharmactive, “Sıfır Atık” ve “Yeşil Enerji” sertifikalarına sahiptir. 

Takipte Kalın, Sağlıkla Kalın!


Web sitemizde ilgili mevzuat kapsamında çerez bilgileriniz tutulmaktadır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine ulaşabilirsiniz.
Daha fazla bilgi