Enerji Politikası

Pharmactive, Enerji Politikası ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir Enerji Yönetimi’ni hedefler.

“Pharmactive, Enerji Politikası ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir Enerji Yönetimi’ni hedefler.

Bu bakış açısıyla oluşturulan “Pharmactive Enerji Politikası” çerçevesinde;

  • İşe yeni başlayan personelini, enerjinin kullanımı hakkında ilk günden itibaren sürekli bilgilendirir.
  • Çalışanların tam katılımını sağlayarak, konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden, enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanır.
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygular, sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirir.
  • En düşük çevresel etki anlayışı ile karbon emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırır, uygular ve devamlılığını sağlar.
  • Enerjinin tüketiminde enerji verimliliğin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi, teknoloji ve kaynaktan yararlanır, yeni teknolojik gelişmeleri takip eder, satın alınacak ürün ve hizmetlerde, yeni tasarım ve yatırım seçimlerinde, enerji verimlilik kriterini ön planda tutar.
  • Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenler, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlar ve aktif rol oynar.
  • Ulusal/uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uyar.
  • Tüm paydaşları ile Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim ve iş birliği kurar.

Takipte Kalın, Sağlıkla Kalın!


Web sitemizde ilgili mevzuat kapsamında çerez bilgileriniz tutulmaktadır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine ulaşabilirsiniz.
Daha fazla bilgi