Pharmactive, sermaye ötesi değerlerinin bir parçası olarak, daha iyi bir dünya için insanlara faydalı olmak arzusunun paralelinde, diğer Saya Grup şirketleri ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve gerçekleştirmektedir.

Pharmactive, yarının Türkiye’sinin, eğitimde, sağlıkta, sosyal ve kültürel yönden, bugünkünden çok daha ileride olması için, ülkeye eğitim kurumları, sağlık kuruluşları ve ibadethaneler kazandırmakta, 2.500 başarılı öğrenciye burs vermekte, ulusal ve uluslararası felaketlerde ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapmaktadır.

Pharmactive, toplumsal faydayı temel almakta ve toplumu en büyük paydaş olarak görmektedir. 

Sosyal sorumluluk kapsamında, Pharmactive;

• Toplam kalite yönetimi ve EFQM mükemmellik modelini benimseyerek, Ulusal Kalite Hareketi’ne (UKH) destek olmaktadır,

• Tüm süreçlerini çevreye dost ve duyarlı bir şekilde yürütmektedir,

• Hızla tükenen dünya kaynaklarının korunmasına özen göstermekte, öncelikle çevreye olan  etkilerini ölçmekte ve bunu minimize etmeye yönelik projeleri hayata geçirmektedir,

• Elektrik tüketiminin ve üretim başına atık oranının ölçülmesini bir iş hedefi olarak belirlemiştir,

• Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine pay ayırmaktadır ve bunu bir iş hedefi olarak takip etmektedir.

Pharmactive sürdürülebilirlik stratejileri olarak;

• Ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve insanların yaşam kalitesini koruyarak ve artırarak gerçekleştirme yöntemine destek vermek,

• Sürdürülebilirlik bilincini şirket kültürü olarak benimsemek,

• Çalışanlarının sürece etkin olarak katılmalarını sağlamak,

• Sürdürülebilirlik bilincini sektör paydaşları ile paylaşmak ve yaygınlaştırmak,

• Sürdürülebilirlik göstergelerini belirleyerek, bu göstergeler paralelinde; izlemek, değerlendirmek, iyileştirmek ve sürekli gelişmesini sağlamayı benimsemiştir.