Sürdürülebilirlik

Sorumluluklarının bilincinde olan Pharmactive, gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak için sürdürülebilir çevre politikalarını benimser.

Pharmactive İlaç için “sürdürülebilirlik” mevcut kaynakları toplum, doğal çevre ve ekonomi için en verimli şekilde kullanma anlayışı çerçevesinde şekillenir.


Sektörün lokomotif kuruluşlarından birisi olan Pharmactive sürdürülebilirlik stratejileri olarak; “Sermaye Ötesi Değerler” grubumuzun felsefesini oluşturur. Tüm grup şirketlerimizin benimsediği bu değerler; yenilikçi ve gelişimi hedefleyen bir bakış açısıyla grubumuzun geleceğine ışık tutar.

 • Ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını çevreyi ve insanların yaşam kalitesini koruyarak ve artırarak gerçekleştirecek yöntemlere destek verir.
 • Sürdürülebilirlik bilincini şirket kültürü olarak benimser.
 • Çalışanlarının sürece etkin olarak katılmalarını sağlar.
 • Sürdürülebilirlik bilincini sektör paydaşları ile paylaşır ve yaygınlaştırır.
 • Sürdürülebilirlik göstergelerini belirleyerek bu göstergeler paralelinde süreçleri iyileştirir ve sürekli gelişmesini sağlar.

Sürdürülebilirlik kapsamında, dünyayı gelecek nesiller için küresel ölçekte, toplumsal sorumluluk bilinci ile iyileştirme çalışmaları yapan Pharmactive;

 • Geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Enerji verimliliği çalışmaları ile kaynakları doğaya zarar vermeden etkin bir biçimde kullanmak,
 • Sera gazlarının olumsuz etkisini azaltmak adına doğayı korumak için çalışmaktadır.

Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da sayılı üretim tesislerinden birine sahip olan Pharmactive, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Sıfır Atık Belgesi”ne ve bu belgeye ek olarak elektrik ihtiyacının tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından kullandığı için “Yeşil Enerji Sertifikası"na sahiptir.

Pharmactive gelecek nesillere daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için 2018 yılından bu yana Tekirdağ, Silivri, Sivas ve Kırklareli’nde fidan dikimi projeleri atarak, doğaya kazandırdığı ağaç sayısını her yıl artırır.

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini fabrikamıza adapte etmek ve 2021 yılı sonuna kadar belgelendirme sürecini tamamlamak,
 • 2022 yılı itibariyle karbon ayak izini küçültmek için hedef belirlemek ve bu hedefe ulaşmak için karbon salınımının kaynağında azaltılması adına farkındalık yaratılmasını sağlamak,
 • 2023 yılı sonuna kadar yenilenebilir elektrik kaynağına ek olarak yenilenebilir ısı kaynakları için proje geliştirip uygulamaya almak,
 • 2024 yılı sonuna kadar Platin Seviye Sıfır Atık belgesine sahip olmak; çevre koruma bilincini tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte artırmak ve sürdürülebilir kılmak için eğitim ve gelişim programları düzenlemek,
 • Dijitalleşme projelerini hızla hayata geçirerek verimliliğe katkı sağlamanın yanı sıra kâğıt sarfiyatını asgari düzeye indirmek.

 

Takipte Kalın, Sağlıkla Kalın!


Web sitemizde ilgili mevzuat kapsamında çerez bilgileriniz tutulmaktadır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine ulaşabilirsiniz.
Daha fazla bilgi